neděle 17. dubna 2011

Velikonoce na Krásné 2011


Program akce „Velikonoce na Krásné“ v neděli 17. dubna 2011 byl opět velmi pestrý a věříme, že i obohacující. Snažíme se dětem pootevřít cestu ke kultuře a tvořivosti; k tomu nám slouží tradiční významné svátky.

Stejně jako v předchozích letech jsme pozvali na Krásnou divadelní soubor Spojáček z Liberce, tentokrát s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Na našich akcích dáváme možnost vystoupit s hudebním či tanečním představením i dětem z různých zájmových kroužků, dětských sborů či ZUŠ. Tentokrát naše pozvání přijaly předškolní děti z hudebně-tanečního kroužku Budulínek při DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou. Pravidelně jsme také začali zařazovat setkání s inspirativními lidmi, kteří mohou dětem (ale i nám dospělým) poodhalit aspoň něco málo ze světa přírody.

Naše pozvání přijal pan Kortan, myslivec, který nám ukázal, jak se vábí zvěř. Téma myslivosti děti nadchlo a nadšení pokračovalo i po příjezdu místního sboru dobrovolných hasičů.

Díky několika výtvarníkům – dobrovolníkům můžeme opakovaně dětem i jejich rodičům nabízet tvořivé rukodělné dílničky. Tentokrát si návštěvníci mohli uplést pomlázku, uvít vrbový či březový věnec, vytvořit si ozdobný zápich do květináče, ruličku od toaletního papíru proměnit v slepičku či zajíčka, prádelní kolíček v motýlka či housenku. Velký úspěch měla dekorace z tolik proklínané křídlatky. Nechyběly ani ukázky krásně nazdobených kraslic.

Velikonoce na Krásné 2011 - plakát


Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - pohádka

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - tvořivé dílničky

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - pletení pomlázek

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - tvořivé dílničky

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - tvořivé dílničky

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - myslivecká přednáška

Žádné komentáře:

Okomentovat