neděle 27. listopadu 2011

Advent na Krásné 2011


Již počtvrté jsme uspořádali v areálu kostela sv. Josefa a fary na Krásné akci „Advent na Krásné“. Termín konání připadl jako vždy na první adventní neděli, tentokrát tedy na 27. listopadu 2011. A co všechno jste mohli na Kittelovsku zažít?

Bohatý program otevřela Čertovská pohádka v podání úžasné divadelnice, paní Jarmily Enochové z divadla Rolnička (Liberec). Bojácný čert, vytvořený v průběhu představení z obyčejného koštěte, v dětech rozhodně neměl vzbudit strach. Naopak – děti se smály a zpívaly, až se fara otřásala. Krátce po poledni se farou rozezněly čertovské říkanky a písničky, které nám předvedly předškolní děti ze ZUŠ v Jablonci nad Nisou pod vedením paní Jarmily Klokočníkové. Následovalo hudební pásmo DPS Zvoneček při ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou (pod vedením paní učitelky Hudské a paní učitelky Antonínové), stěžejní část jejich vystoupení patřilo minioperce Budulínek z pera Z. Svěráka a J. Uhlíře.

Kulturní program jako vždy doplňovaly rukodělné a výtvarné dílničky pro děti i rodiče. Rádi bychom takto poděkovali všem dobrovolnicím, které opakovaně nabízejí svůj um a ukazují dětem (ale i nám, dospělým), co všechno se dá vyrobit z jednoduchých a běžně dostupných surovin a materiálů. A tak se tentokrát stříhalo a lepilo, aby vznikl sněhulák či jednoduchá vánoční ozdoba ze slámy a hoblin, odlévaly se svíčky z včelího vosku, vily se staročeské vinše… A také jsme poprvé mohli obdivovat zručnost známé liberecké výtvarnice paní Plátkové v dílně nazvané „perník našich předků“.

Novinkou byl bazar starých či okoukaných vánočních ozdob. Zatímco někteří dospěláci se nad pozapomenutými ozdobami lehce dojímali, děti směňovaly tak, že v bazaru odpoledne nezbylo nic.
Podruhé jsme pozvali na faru paní lektorku Svobodovou, která pod záštitou základní organizace Českého svazu včelařů z Huntířova n. J. dětem i dospělým poutavě vyprávěla o životě včel. Zatímco na faře se žilo včelami a včelími produkty, na zahradě za kostelem čekali dva koníci, aby na svém hřbetě povozili nadšené děti.

Poměrně klidnou část programu ale přesně ve tři hodiny odpoledne vystřídalo čertovské dupání a řinčení řetězu. Všeobecný hlahol se přenesl z fary ven a tam už děti vítal Mikuláš s andělem. Po nadílce promluvil o předvánočním čase pan farář Jan Jucha. Akci jsme ukončili rozsvícením vánočního stromu a společným zpěvem koled.

Děkujeme všem, kteří nám s upořádáním akce pomáhali, a podíleli se tak na skvělé atmosféře. Děkujeme ale také všem dětem, jejich rodičům a prarodičům, a ostatním návštěvníkům že nám zachovávají přízeň a svou dobrou náladou přispívají k výjimečnosti tohoto adventního setkání.

Akci „Velikonoce na Krásné“ a „Advent na Krásné“ pokaždé navštíví přibližně 200 návštěvníků.

Advent na Krásné 2011 - plakát


Advent na Krásné 27. listopadu 2011 - pohádka

Advent na Krásné 27. listopadu 2011 - tvořivé dílničky

Advent na Krásné 27. listopadu 2011 - tvořivé dílničky

Advent na Krásné 27. listopadu 2011 - tvořivé dílničky

Advent na Krásné 27. listopadu 2011 - Mikulášská nadílka

Advent na Krásné 27. listopadu 2011 - rozsvícení vánočního stromku

neděle 1. května 2011

Májová pouť ke sv. Josefovi na Krásné 2011

Stejně jako v minulých letech jsme se podíleli na zajištění kulturního programu pouti dne 1. května 2011.

Spolu s Maticí děkanství železnobrodského jsme zorganizovali divadelní představení pro děti a pohádkovou cestu (vše v režii divadla Kordula paní Kordové z Liberce), zajistili jsme dopravu divadelnice a potřebných kulis. Dále jsme se podíleli na zajištění koncertů a hudebních vystoupení. Velkou pozornost jsme věnovali výběru stánkových prodejců, aby byla zaručena tradiční úroveň prodejců i jejich zboží (dbáme na to, aby v prodejních stáncích byli zástupci místních výrobců, dále oslovujeme chráněné dílny z blízkého okolí – tradičně např. Domov Harcov v Liberci nebo DSP v Jablonci nad Nisou, stánky nabízíme také místním šikovným lidem, tudíž na pouti můžeme obdivovat košíky z proutí, háčkované kloboučky, vyšívané ubrusy, korálky, sušené dekorace etc.).

Májová pouť ke sv. Josefovi na Krásné 2011 - plakát

neděle 17. dubna 2011

Velikonoce na Krásné 2011


Program akce „Velikonoce na Krásné“ v neděli 17. dubna 2011 byl opět velmi pestrý a věříme, že i obohacující. Snažíme se dětem pootevřít cestu ke kultuře a tvořivosti; k tomu nám slouží tradiční významné svátky.

Stejně jako v předchozích letech jsme pozvali na Krásnou divadelní soubor Spojáček z Liberce, tentokrát s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Na našich akcích dáváme možnost vystoupit s hudebním či tanečním představením i dětem z různých zájmových kroužků, dětských sborů či ZUŠ. Tentokrát naše pozvání přijaly předškolní děti z hudebně-tanečního kroužku Budulínek při DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou. Pravidelně jsme také začali zařazovat setkání s inspirativními lidmi, kteří mohou dětem (ale i nám dospělým) poodhalit aspoň něco málo ze světa přírody.

Naše pozvání přijal pan Kortan, myslivec, který nám ukázal, jak se vábí zvěř. Téma myslivosti děti nadchlo a nadšení pokračovalo i po příjezdu místního sboru dobrovolných hasičů.

Díky několika výtvarníkům – dobrovolníkům můžeme opakovaně dětem i jejich rodičům nabízet tvořivé rukodělné dílničky. Tentokrát si návštěvníci mohli uplést pomlázku, uvít vrbový či březový věnec, vytvořit si ozdobný zápich do květináče, ruličku od toaletního papíru proměnit v slepičku či zajíčka, prádelní kolíček v motýlka či housenku. Velký úspěch měla dekorace z tolik proklínané křídlatky. Nechyběly ani ukázky krásně nazdobených kraslic.

Velikonoce na Krásné 2011 - plakát


Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - pohádka

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - tvořivé dílničky

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - pletení pomlázek

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - tvořivé dílničky

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - tvořivé dílničky

Velikonoce na Krásné 17. dubna 2011 - myslivecká přednáška